Berita Utama

Daftar RT/RW

DESA KALIPUTIH TERDIRI DARI 13 RT DAN 4 RW

BERIKUT DAFTAR KETUA RT SEWILAYAH DESA KALIPUTIH :

RT 001 RW 001 : Bp KASNO

RT 002 RW 001 : Bp RASIM SUMARTO

RT 003 RW 001 : Bp DIRKAM

RT 004 RW 001 : Bp DARKO

RT 001 RW 002 : Bp WAHOLI

RT 002 RW 002 : Bp ROBI'UN

RT 003 RW 002 : Bp NASRUDIN SIRKAM

RT 001 RW 003 : Bp SUKENDRO

RT 002 RW 003 : Bp RISANTO

RT 003 RW 003 : Bp SUPRIYONO

RT 001 RW 004 : Bp WARSITO

RT 002 RW 004 : Bp SUWARDI

RT 003 RW 004 : Bp SUTARTO

DAFTAR KETUA RW SEWILAYAH DESA KALIPUTIH :

RW OO1 : Bp SUGITO

RW 002 : Bp TARSO

RW 003 : Bp RUSITO RARUSI

RW 004 : Bp SUSENO